Nef stratejik hedef ve yetkinlikler baz alınarak tüm Nef’liler Nef Akademi kapsamında iş hedeflerine temel oluşturacak teknik ve bireysel gelişimlerine katkı sağlayacak yetkinlik eğitimleri alırlar. Nef Akademi eğitimleri kurumsal hedefler ve bireysel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak Nef’e özel olarak hazırlanır. Eğitimlerin sonunda Nef’lilerden aldıkları eğitime ilişkin geri bildirimler alınır ve sonraki süreçte verilecek eğitimlerde bu geri bildirimler mutlaka değerlendirilir. Nef’lilerin ihtiyaçları doğrultusunda verilen eğitimlerde kendilerini mevcut ve gelecekteki pozisyonlarında daha da geliştirmelerini amaçlıyoruz.

Nef Akademi
Çalışanlarımızın kişisel gelişimlerinin desteklenmesi, yetkinliklerinin geliştirilmesi, gelişim sürecine paralel performansın arttırılması ve nihayetinde temel hedeflerimizden biri olan iç ve dış müşteri memnuniyetinin beklenenin üzerinde bir seviyede sağlanması ve müşteri memnuniyeti algısının kurumsal kültüre dönüştürülmesi amaçları ile Nef Akademi kuruldu.
Nef
Yazar

Nef

Gizlilik İlkeleri & Kullanım Koşulları

Nef’in web formunu dolduran müşteri tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla üyeye iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Müşteri, Nef’in web sitesinden bilgi formu doldururken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Müşteri kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinin devam etmemesini ve veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse bu talebini Nef’in info@nef.com.tr adresine iletebilir.