On Proje Onlarca Etki; Sosyal Etki

 On Proje Onlarca Etki Programı, Büyük ölçekli kentsel dönüşüm projelerinin ‘yaşayan’lar ve ‘yaşanılan yer’e olan ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini değerlendirmeyi amaçlıyor...

Kentsel Vizyon Platformu
Kentsel Vizyon Platformu, kamu, özel ve sivil sektörlerin işbirliği ile kentlerin geleceğini kurgulamak amacıyla; Nef ve Kentsel Strateji Şirketlerinin gönüllü işbirliği ile Büyük Marmara Depreminin 14. yılında kuruldu.
Amacımız; kentlerimizin geleceğini, kamu, sivil ve özel sektör güç birliği ile bölge, kent ve mahalle ölçeğinde çalışmalar yaparak yeniden kurgulamak, yeni kent modelleri ve planlama yaklaşımları geliştirmek. 
Eğitim, iş yaratma, model oluşturma ve farklılık, farkındalık yaratma temel hedefleri olan Kentsel Vizyon Platformu tüm programlarını gönüllülük anlayışı ile kurmuş olduğu Vizyon Atölyesi'nde geliştirmektedir.


On Proje Onlarca Etki; Sosyal Etki

Büyük ölçekli kentsel dönüşüm projelerinin ‘yaşayan’lar ve ‘yaşanılan yer’e olan ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini değerlendirmeyi amaçlayan On Proje Onlarca Etki Programı, ortaya çıkan sosyal etkileri kamuoyunun gündemine taşımayı amaçlıyor. 
İstanbul’da bitmiş, devam eden ve planlanan kentsel dönüşüm projelerinin mekan ve yaşama olan etkilerinin araştırma ve gözleme dayalı incelenmesini, mevcut ve olası etkilerin tespit edilmesini ve çözüme yönelik tartışma ortamlarının yaratılmasını amaçlayan programın, araştırmacı, iletişimci ve mahalleliden oluşan üçlü ekipler tarafından hazırlanması, katılımcı ve araştırmacı anlayışa yeni bir boyut kazandırıyor.
14.12.2014 - Nef Vakfı
KentlereNefes