Sürekli Gelişmeye ve İyileşmeye Yönelik Bir Japon Felsefesi: Kaizen

Japonya’dan tüm dünyaya yayılan ve emin adımlarla sürdürülebilir başarıyı yakalama tekniği olan Kaizen felsefesini sizler için inceledik.

Günlük yaşantımız içerisinde birçok sorunla, karmaşa yaratan birçok olayla karşılaşıyoruz. Bazen yaşadığımız bu zorluklar ve duygusal dönüşümler motivasyonumuzu etkileyebiliyor. Ayrıca dijital çağın sağladığı kolaycılık ve sosyal medya bağımlılığı gibi olgular odağımızı kaybetmemize, hedeflerimizin sapmasına sebebiyet verebiliyor.

Ancak Japonya'da oldukça popüler olan ‘Kaizen felsefesi’ ile tanışarak kendinizi iş yaşamınızda, çalışmalarınızda ve sosyal ilişkilerinizde sürekli geliştirmeye yöneltebilirsiniz. Bu yazımızda Japonya’dan dünyaya yayılan Kaizen felsefesini inceleyeceğiz.

Kaizen Nedir?

Kaizen, Japoncadaki 'kai' yani 'değişim', 'zen' yani 'daha iyi' anlamlarının birleşiminden meydana geliyor. Japon kültürünün binlerce yıldır bir parçası olan bu felsefe, Japonya'nın 2. Dünya Savaşı sonrasındaki ekonomik yükselişinin de yapı taşı olarak ön plana çıkıyor. Sürekli iyileştirme ve geliştirme anlamları taşıyan bu felsefe ile hayatınızı her alanda dönüştürmeniz mümkün. Sonuçlara değil, süreçlere odaklanan bu felsefe sayesinde Japonya özellikle iş hayatında çok yüksek standartlara ulaştı. İnsana yaklaşımın çok önemli olduğu bu düşünce biçiminde; insan problemin nedenlerin biri olarak değil, problemi çözecek öge olarak ele alınıyor. Bireyselliği reddeden Kaizen felsefesi, iş yaşamındaki başarının ve üretimin sırrının da ekip olmaktan geçtiğini vurguluyor.

Kaizen Felsefesi İş Hayatında Neleri Kapsıyor?

Kaizen için esas mesele karşılaşılan problemlerdir. Kaizen felsefesi problemleri bir gelişim aracı olarak görür ve problemin olmadığı yerde ilerlemenin olmayacağını savunur. Genel olarak iş piyasalarını ele alırsak Kaizen fikirleri şunları kapsar:

●Öneri sistemi

●Toplam kalite kontrolü

●Müşteri yönelimi

●Kalite çemberleri

●Otomasyon

●Kalite iyileştirme

●Sıfır veya minimum hata çalışma prensibi

●Verimliliğin maksimum seviyede tutulması

●Anında çözüm ve gelişim

●Küçük grup faaliyetleri

Kaizen Felsefesinin Uygulama Süreci: Gelişimi Sınırlama

Süreçlere odaklanan ve müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik çalışan bu düşünce prensibinin uygulama süreci 4 ana adımdan oluşuyor.

-Planlamak

Planlama adımında mevcut kaynaklar tanımlanır, hedef ve öncelik belirlenir, sürecin yol haritası çizilir. Kaizen felsefesinde mevcut sistemde yer alan sorunlar bir engelden ziyade gelişimin devamlılığı için gerekli görülür ve bunlar üzerinde uzun vadede yarar sağlayacak küçük değişiklikler yapılır. Bu küçük değişikliklerdeki öncelikli amaç üretim maliyetlerini düşürmektir.

-Uygulamak

Bu aşamada planlama aşamasında belirlenen iyileşme çalışmaları eksiksiz bir şekilde uygulanır. Atılan her adımda veri toplanır ve planlanan iyileştirme çalışmalarının yapılmaması halinde ilk aşamaya geri dönülür.

-Kontrol Etmek

Kaizen uygulama sürecinin bu safhasında belirlenen hedefe ne kadar yaklaşıldığı, hedeften herhangi bir sapma olup olmadığı kontrol edilir. Gerçekler ile gidilen hedefler arasındaki sapmalar önceden belirlenen sınırlar içerisindeyse sürece devam edilir ancak sapma beklenenden fazla ise planlama aşamasına geri dönülür. Ayrıca elde edilen iyileşme miktarı mutlaka raporlanır.

-Önlem Almak

Son aşamaya geçildiğinde yapılan iyileştirmenin kalıcı olduğunda emin olunmalıdır. Alınan önlemlerin standart haline gelmesi ve yapının tamamına uygulanması gerekir. Bunu sağlamak organizasyonun içindeki her çalışanın eğitilerek bilgilendirilmesi ve eksiksiz bir biçimde izlenmesi gerekir. Eğer gerekli görülürse, iyileştirmenin sürekliliğini sağlamak adına sürece kontrol noktaları eklenebilir.

Sürekli Gelişmenin Temeli: İnsana ve Birikime Yatırım Yapın

Sürekli iyileştirmenin temelinde; uygulama, geliştirme ve standartlaştırma işlemleri bulunur. Kaizen felsefesine göre klasik gelişim anlayışında başkalaşım, dönüşüm vardır. Bu düşünme biçimine göre ise bu daha çok Batılı yaklaşımların ve sistemlerin düştüğü yanılgının temelini oluşturur.

Bu düşünme biçiminde üstünlüğü oluşturan esas öğe insandır, kaizen felsefesinin faydaları insanların birikimlerinde gizlidir. Bu sebeple sürekli gelişim ancak insana ve birikime yapılan yatırımla gerçekleşebilir.

30.09.2019 - Kültür Sanat
Trendler, Kültür, YaşamVeGelişim