Nef’lilerin ücret ve yan hakları belirlenirken yetkinlikleri, üstlendikleri görev ve sorumlulukları, eğitimleri ve iş tecrübelerini dikkate alınır.  Yılda 1 kez yapılan ücret artışlarında, enflasyon gelişimi, sektör ücret verileri, performans değerlendirme sonuçları dikkate alınarak rekabetçi ücret yapısı sağlanır..   Nef’te ücret artış süreci aynı zamanda performansa dayalıdır. Nef’te  performans değerlendirme süreci, somut ve ölçülebilir hedeflere dayalı olmasından dolayı oldukça objektiftir.  Performans değerlendirme sürecinde kazanılan başarıya ve şirketin finansal hedef gerçekleştirmesine bağlı olarak objektif kriterlerle ölçülen  prim sisteminden Nef’liler yararlanıyor. Ücret paketimiz maaş, prim, yemek kartı, yol yardımı, özel sağlık sigortası, pozisyon bazlı şirket telefonunun ve şirket aracının ve yanı sıra avans imkanlarından oluşur.
Nef
Yazar

Nef

Gizlilik İlkeleri & Kullanım Koşulları

Nef’in web formunu dolduran müşteri tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla üyeye iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Müşteri, Nef’in web sitesinden bilgi formu doldururken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Müşteri kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinin devam etmemesini ve veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse bu talebini Nef’in info@nef.com.tr adresine iletebilir.