Yaratıcılığın Temelleri: Grafik Tasarımcıların Okuması Gereken Kitaplar

Grafik tasarım hayatın her noktasında karşımıza çıkan bir fenomen. Bu kavrama ve görsel sanatlara ilgi duyan herkesin okuyabileceği bir kitap seçkisi yaptık. Bu eserler sayesinde tasarıma ve yaratıcılığa dair farklı görüşler kazanabilirsiniz.

Görsel iletişim dallarından biri olan grafik tasarım, fotoğraf veya resimlerin montajlanarak stilize bir şekilde sunulmasını ifade eder. Bu sanatı ya da mesleği icra edenlerin amacı ise bir metnin, olayın ya da reklamın içeriğindeki mesajın akılda kalıcı biçimde karşı tarafa ulaşmasını sağlamaktır.

Yaşadığımız çağ dolayısıyla hayatımızın her alanına sirayet eden grafik tasarım, afişlerden ambalajlara, kitaplardan dergilere kadar tüm basılı ya da dijital iletişim kanallarında karşımıza çıkar.

yazımızda biçim ve mekan ilişkisinin, renk kullanımlarının ve hayal gücünün ön plana çıktığı bu sanatsal alanda çalışanların ya da çalışmak isteyenlerin mutlaka okuması gereken eserlerden bahsedeceğiz. Hazırsanız grafik tasarım kitapları önerilerimize başlayalım.

1. Yaratıcı Tasarımın Temelleri

Gavin Ambrose ve Paul Harris tarafından yazılan Yaratıcı Tasarımın Temelleri, görsel sanatlara ilgi duyan okuyuculara grafik tasarımın ana öğelerini ve bunları ortaya çıkaran fikirleri anlatıyor.

Görsel sanat eğitimi alan öğrencilerin ya da bu alanda çalışan profesyonellerin eserlerinden örneklerle hazırlanan ve şemalaştırılan kitap, görsel sanatlar konusunda ilham veriyor. Dikkat çekici ve akılda kalıcı tasarımlar üretmenin temellerine de inen eser, okuyucuyu adım adım yaratıcı sürecin basamaklarından geçiriyor.

Ayrıca kitap; format, sayfa düzeni, ızgaralar, tipografi, renk, imge, baskı ve sonlandırma gibi başlıklara da kapsamlı şekilde değiniyor.

2. Grafik Tasarım Ne İçindir?

Alice Twemlow tarafından yazılan Grafik Tasarım Ne İçindir? Eseri, tasarımcılar açısından bir başvuru kitabı niteliğindedir. Kitapta; film jeneriklerinden bilgi tasarımına, televizyon yayın tasarımından müziğin görselleştirilmesine, yazı tasarımından kitap tasarımına, yazılım tasarımından reklam tasarımına kadar uluslararası birçok örnek mevcuttur.

Tasarım kavramına dair konuları genel başlıklardan ziyade ayrıntılı şekilde ele alan kitap, grafik tasarımın tüm bileşenlerini oldukça keyifli şekilde işliyor.

3. Tam Benim Tipim

Simon Garfield'ın kaleme aldığı Tam Benim Tipim, bir font kitabı. Uluslararası anlamda çok satan eserlerden olan Tam Benim Tipim, Johannes Gutenberg'den Steve Jobs'a kadar birbirinden çok farklı ve şaşırtıcı öykülerle okuyucuları hem eğlendiriyor hem de eğitiyor.

Kitapta fontların karakterleri ve fontların, bir ülkeye, bir döneme, bir mesleğe ya da bir duyguya has kılan şeyler harika şekilde işleniyor. Bu kitabı okuduktan sonra menülerden tabelalara, posterlerden etiketlere baktığınız her şeyi farklı görmeye başlayacaksınız.

4. Sanat Tasarım ve Görsel Kültür

Malcolm Barnard tarafından yazılan kitap, bir taraftan görsellik, sanat ve tasarımın farklı boyutlarına eğilerek aralarındaki ilişkileri ifade ediyor, bir taraftan da bunların anlamlarının yere, zamana, farklı toplumsal katmanlara ve ülkelere göre nasıl şekillendiğini gösteriyor.

Etrafımızda gördüğümüz, insanlık tarafından icat edilen nesneler ve bunların yeniden üretilmiş görüntüleri, sanat ve tasarımın hangi boyutuna giriyor? Görsel kültür bakımından 'sanat olan' ve 'sanat olmayan' arasındaki sınırın silikleştiği ve iyice muğlaklaştığı bir dönemde yaşıyoruz. Malcolm Barnard kalemini bütün bu kavramlar doğrultusunda oynatıyor ve bu sorulara cevap veriyor.

5. Görsel Grafik Tasarım Sözlüğü

Görsel Grafik Tasarım Sözlüğü kitabı, grafik tasarım disiplini içerisinde sıklıkla kullanılan pek çok terimi içeren bir rehber niteliğinde. Gavin Ambrose tarafından kaleme alınan eser, grafik tasarımla ve görsel sanatlarla ilgilenen herkes için benzersiz bir kaynak.

Okuyucuya grafik tasarımın düşünsel tarafıyla ve terminolojisiyle ilgili derinlikli bir bakış açısı sunmak için her bir terim detaylı şekilde açıklanıyor ve bağlamı kapsamında irdeleniyor. 250'den fazla terimin farklı imajlardan da faydalanılarak açıklandığı Görsel Grafik Tasarım Sözlüğü'nde, sürrealizm ve postmodernizm gibi akım ve üsluplara da değiniliyor. Ayrıca "Bitmap" ve "Sokak Dili" gibi modern kavramlardan da bahsediliyor.

Bu önerimizle yazımızın sonuna geliyoruz ancak okumaya devam etmek isterseniz “Tasarım Kavramına Bakış Açınızı Değiştirecek Belgesel Filmler” içeriğimize de göz atabilirsiniz.

20.12.2019 - Kültür Sanat
Tasarım, YaşamVeGelişim, Ürün Tasarımı