These contents are only avaliable in Turkish

Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu (UFRS)*

Denetlenmiş İleriye Yönelik Proje Net Getiri Tablosu (AUP 4400)*

Denetlenmiş Proje Statü Raporu (PSR)*

Kredi Derecelendirme Notu (JCR)

*Bağımsız denetçi KPMG tarafından hazırlanmıştır.