در فولدهوم ها، فضاهایی که افراد آرزوی داشتن آنها را دارند اما در درون خانه آنها قرار نمی گیرند، به خانه آنها اضافه می شوند.

فولدهوم برای نخستین بار در جهان در پروژه های نف اجرا شده است. نف (Nef) هدف ابتدایی و اصلی فولدهوم را این گونه شرح می دهد: «اطمینان از گنجاندن تمام اتاق هایی که در حالت عادی در یک خانه جای داده نمی شوند، با تغییر دادن ترتیبات»

یکی از مهمترین مشخصات فولدهوم ها، که از مناطق استفاده سفارشی متفاوتی از امکانات اجتماعی معمولی ساخته شده، سیستم «پرداخت-برای هر-استفاده» است. با سیستم «پرداخت-برای هر-استفاده»، برای فضاهایی که استفاده نمی شود، هیچگونه پرداختی صورت نمی گیرد و هیچ مبلغی به هزینه آبونمان افراد، اضافه نمی شود. از واحدهای فولدهوم که با کارت های تعریف شده برای هر فرد مورد استفاده قرار می گیرد، می توان به عنوان فضاهای خصوصی و بخشی از خانه افراد استفاده کرد.

فولدهوم تسهیلات اجتماعی
+ برای استفاده شخصی. - برای استفاده عمومی.
+ این مورد همانند یک اتاق در خانه است. - این مورد یک منطقه عمومی است.
+ این مورد، نیاز به هزینه آبونمان ندارد. - هزینه آبونمان پرداخت شده.
+ این مورد بر اساس سیستم پرداخت-برای هر- استفاده است. - حتی در صورت عدم استفاده نیز، باید پرداخت صورت گیرد.
+ هیچ پرداختی برای فضاهای استفاده نشده انجام نشده . - کل هزینه آبونمان از جمله تمام امکانات پرداخت شده.
+ وقتی امکانات فرسوده شده و نیاز به تعمیر دارند، پول از همه افراد جمع آوری نمی شود؛ بلکه این هزینه از استعلاک پرداخت می شود. - در مواقع فرسوده شدن موارد و نیاز ضروری آنها به تعمیر، از مالکان پول جمع آوری می شود.

مزایای فولدهوم

  • سیستم فولدهوم، با ایجاد اتاق هایی که در یک خانه جای نمی گیرند، و به دلیل بزرگی بسیار زیاد در مکان های معمولی نیز گنجانده نمی شوند، نوعی رویکرد معماری بوده که ویژگی های یک خانه 5000 متر مربعی را ارائه می دهد.
  • فولدهوم، به عنوان اختراع نف (Nef)، برای نخستین بار در ترکیه و جهان، از سوی نف اجرا شده است.
  • حق امتیاز فولدهوم در ترکیه متعلق به نف (Nef) است، و برای دریافت حق امتیاز جهانی آن به سازمان مالکیت معنوی جهانی (World Intellectual Property Organization) در سوییس درخواست هایی داده شده است.
  • هدف ابتدایی و اصلی فولدهوم عبارت است از اطمینان از گنجاندن تمام اتاق هایی که در حالت عادی در یک خانه جای داده نمی شوند، با تغییر دادن ترتیبات»
  • به این ترتیب می توان در هر زمان، اتاقی را به خانه خود اضافه یا از آن حذف کرد.
  • یکی از مهمترین مشخصات فولدهوم ها، که از مناطق استفاده سفارشی متفاوتی از امکانات اجتماعی معمولی ساخته شده، سیستم «پرداخت-برای هر-استفاده» است. یعنی، برای آبونمان فضایی که استفاده نشده، هزینه ای اضافه یا تحمیل نمی شود.
  • امکان دسترسی به اتاق های فولدهوم، که در قالب کارت هایی انفرادی به ساکنان آپارتمان داده می شوند، از طریق سیستم پرداخت-در هر–استفاده بوده، و ساکنان می توانند از آن اتاق ها همانند اتاق های شخصی خود استفاده کنند.
  • واحدهای فولدهوم ها با تحلیل انتظارات و نیازهای هر گروه هدف، برای هر پروژه به طور خاص طراحی می شوند.

مرام نامه حفظ حریم خصوصی & مفاد استفاده

نف مجاز است تا با اعضا از طریق ایمیل، تلفن ثابت، موبایل و یا هر وسیله ارتباطی دیگری که توسط مشتری در فرم ثبت نام نوشته یا بعداً از طریق پست، ایمیل، پیامک، تلفن و غیره به روزرسانی شده، به دلیل هشدار دادن یا اجرای اهداف بازاریابی با مشتریان خود تماس برقرار کند. بدین وسیله مشتری اعلام و قبول می کند که نف از حق جمع آوری، استفاده، ذخیره سازی اطلاعات شخصی، اطلاعات خرید، و/یا داده های رفتار مصرفی که در فرم ثبت نام در وب سایت نف و یا در هر مکان دیگری به این شرکت داده، برخوردار است. در صورت عدم تمایل مشتری به ادامه فعالیت های تبادل اطلاعات مذکور یا اعمال هر گونه تغییر در علایق و سلایق او، هر مشتری می تواند چنین تقاضایی را به نشانی info@nef.com.tr address مطرح کند. .