با فولدآفیس، هر امکاناتی که در یک دفتر 1000 متر مربعی جای می گیرد و هر آن چه مورد نیاز افراد است، در یک دفتر 60 متر مربعی گنجانده می شود. بر اساس سیستم منطقه اشتراکی، فولدآفیس مالکان دفتر را از تعهدات پرداخت کرایه بیشتر برای متر مربع هایی که نیاز ندارند، نجات می دهد.

بعد از فولوهوم، اکتشاف نف (Nef)، فولدآفیس نیز برای دفاتر نف ساخته شد. در حالیکه دفاتر نف (Nef) به کاربران اجاره می دهد دفاتری به اندازه مورد نیاز خود داشته باشند، فولدآفیس، که بر اساس سیستم منطقه اشتراکی است؛

  • کاربران را از زیر بار پرداخت کرایه بیشتر نجات می دهد اگرچه آنها به متر مربع های زیادی نیاز نخواهند داشت.
  • به علت مناطق استفاده مشترک و استانداردهای اطمینان دهنده کارآیی، آن هزینه های ثابت را بالا می برد.
  • امکانات مورد نیاز که در دفاتر حداقل 1000 متر مربعی فراهم می شوند، در دفاتری با حداقل متر مربع در دسترس می باشند.

مرام نامه حفظ حریم خصوصی & مفاد استفاده

نف مجاز است تا با اعضا از طریق ایمیل، تلفن ثابت، موبایل و یا هر وسیله ارتباطی دیگری که توسط مشتری در فرم ثبت نام نوشته یا بعداً از طریق پست، ایمیل، پیامک، تلفن و غیره به روزرسانی شده، به دلیل هشدار دادن یا اجرای اهداف بازاریابی با مشتریان خود تماس برقرار کند. بدین وسیله مشتری اعلام و قبول می کند که نف از حق جمع آوری، استفاده، ذخیره سازی اطلاعات شخصی، اطلاعات خرید، و/یا داده های رفتار مصرفی که در فرم ثبت نام در وب سایت نف و یا در هر مکان دیگری به این شرکت داده، برخوردار است. در صورت عدم تمایل مشتری به ادامه فعالیت های تبادل اطلاعات مذکور یا اعمال هر گونه تغییر در علایق و سلایق او، هر مشتری می تواند چنین تقاضایی را به نشانی info@nef.com.tr address مطرح کند. .