در نف (Nef)، قبل از شروع فازهای ساخت و فروش، هزینه های پروژه در بانک نگهداری می شوند. به این ترتیب، تحویل پروژه از اولین روز پروژه تضمین شده است، و بدون هیچگونه تعهدی برای فروش، ریسک سرمایه گذاری به صفر رسیده است. تحویل پروژه از روز نخست تضمین شده

روش کار پروژه تضمینی چگونه است؟

  • مطالعه امکان پذیری پروژه توسط یک شرکت مستقل انجام می شود.
  • از اولین روز تمام هزینه های ناشی از پروژه در بانک نگهداری می شود.
  • تمام هزینه های پروژه بر اساس گزارش پیشرفت پرداخت ها از سوی متخصصان، تحت کنترل و تضمین بانک پوشش داده می شود.
  • در مورد کل سیستم با بانک ارتباط برقرار می شود.
  • بنابراین، تحویل پروژه از روز نخست تضمین شده است.
  • بنابراین، تحویل پروژه از روز نخست تضمین شده است.

مرام نامه حفظ حریم خصوصی & مفاد استفاده

نف مجاز است تا با اعضا از طریق ایمیل، تلفن ثابت، موبایل و یا هر وسیله ارتباطی دیگری که توسط مشتری در فرم ثبت نام نوشته یا بعداً از طریق پست، ایمیل، پیامک، تلفن و غیره به روزرسانی شده، به دلیل هشدار دادن یا اجرای اهداف بازاریابی با مشتریان خود تماس برقرار کند. بدین وسیله مشتری اعلام و قبول می کند که نف از حق جمع آوری، استفاده، ذخیره سازی اطلاعات شخصی، اطلاعات خرید، و/یا داده های رفتار مصرفی که در فرم ثبت نام در وب سایت نف و یا در هر مکان دیگری به این شرکت داده، برخوردار است. در صورت عدم تمایل مشتری به ادامه فعالیت های تبادل اطلاعات مذکور یا اعمال هر گونه تغییر در علایق و سلایق او، هر مشتری می تواند چنین تقاضایی را به نشانی info@nef.com.tr address مطرح کند. .