Nef'te projelerin maliyeti daha inşaatına ve satışına başlanmadan, ilk günden bankada tutuluyor. Böylece projelerin teslimi, hiçbir satış yapma zorunluluğu olmaksızın projenin ilk gününden itibaren garantileniyor ve yatırımcı riski sıfırlanıyor. Projenin teslimi ilk günden garantili.

Garantili Proje Nasıl Oluyor?

  • Bağımsız bir şirket tarafından projenin fizibilitesi çıkarılıyor.
  • Ortaya çıkan proje maliyetinin tamamı ilk günden bankada tutuluyor.
  • Projenin tüm harcamaları eksperlerin raporladığı hakedişlere göre banka kontrolünde ve güvencesinde karşılanıyor.
  • Tüm bu sistemle ilgili olarak bankayla bir sözleşme imzalanıyor.
  • Projenin teslimi daha ilk gününden garantilenmiş oluyor.
  • "Garantili Proje"'yle yatırımcı riski sıfırlanıyor.

Gizlilik İlkeleri & Kullanım Koşulları

Nef’in web formunu dolduran müşteri tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla üyeye iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Müşteri, Nef’in web sitesinden bilgi formu doldururken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Müşteri kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinin devam etmemesini ve veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse bu talebini Nef’in info@nef.com.tr adresine iletebilir.