Nef Reserve Gölköy çok yakında satışta

Şimdiden yerinizi ayırtmak için formumuzu doldurun.

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Kapsamında hazırlanan aydınlatma metni için tıklayınız. NEF tarafından toplanan ve NEF’in web sitesinden bilgi formu doldururken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğum ve/veya gelecekte vereceğim iletişim, kimlik, dijital iz ile alışveriş verilerim ve alışveriş ve/veya tüketici davranış verilerimin, pazarlama, bildirim ve tanıtım amaçlarıyla NEF bünyesindeki ilgili tüm departmanlarda işlenmesine ve NEF grup şirketlerine aktarılmasına açık rıza veriyorum.

gönder
Privacy Policies & Terms of Use

Nef reserves the right to contact with the member for communication, notification, marketing and other purposes via e-mail address, land and mobile phone numbers and other contact information stated by the customer on the site registration form or updated by the customer afterwards through mails, e-mails, SMS, phone calls and other means. The customer declares and accepts that he/she gives authorization to Nef to collect, use and archive personal data, shopping information and/or consumer behaviour data given when filling the information form on Nef’s website and/or given in the pas tor future through other mediums. If the customer doesn’t want the above-mentioned communication activities to continue or wants to change his/her data sharing preferences, he/she can send this request to Nef’s info@nef.com.tr address.

NEF
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Bu Bilgilendirme ve Aydınlatma Formu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanun”) ile düzenlenen gerçek kişilerin “Kişisel Verilerinin” işlenmesi ve aktarılması kapsamında hazırlanmıştır. 6698 Sayılı Kanun kapsamında, şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz tarafınıza ait her türlü güncel bilgi “Kişisel Veri” olarak kabul edilecektir.

Sizlere ait kişisel verilerin güvenliği bizler için büyük önem taşımakta olup, kişisel verileriniz mevzuatın öngördüğü şartlara uygun olarak, mümkün olan en güvenli şekilde ve hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle, mevzuata uygun koşullarda saklanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenen, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenir.