Garantili Yatırım

Nef’in sunduğu Bina Tamamlama Sigortası’yla, projenin teslimi anlaşmalı sigorta şirketi tarafından garanti altına alınıyor, böylece yatırımınızla ilgili her türlü risk ortadan kalkıyor. 

Sektöre duyulan güvenin artışına destek olacak Bina Tamamlama Sigortası ile ilgili öncü adım atarak müşterilerimize bugüne kadar sunduğumuz Foldhome ve Garantili Proje gibi keşiflerin yanına Bina Tamamlama Sigortası’nı da ekliyoruz.