Ne aramak istiyorsun?
Sonuçlar
Sonuç Bulundu
Rectangle 137

Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Açık Rıza Metni

Pazarlamaya İlişkin Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Açık Rıza Metni

Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A. Ş. (kısaca “Timur Gayrimenkul” olarak anılacaktır) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla tarafınıza tebliğ etmiş olduğu “Kişisel Verilerinizin Korunması: Pazarlamaya İlişkin Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni” başlıklı metin kapsamındaki amaç ve detaylarla sınırlı ve bağlı olmak kaydıyla; 

Kimlik, iletişim ve pazarlama bilgilerinizin, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin ve pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amaçlarıyla Timur Gayrimenkul tarafından işlenmesine ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Timur Gayrimenkul’e ait Türkiye içindeki sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda, yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda tespit edilen saklama süreleri boyunca saklanmasına ve bu kapsamda işlenmesine ve Timur Gayrimenkul’ün iştiraklerine ve NEF grup şirketlerine (Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş., BT Bahçelievler Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş., TT Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş., TMR Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş., Timur Şehircilik ve Planlama A.Ş., TG Timur Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş.) aktarılmasına açık rızanız ile muvafakat edip etmediğinizi lütfen belirtiniz.

Saygılarımızla,

Timur Gayrimenkul